לקוחות

מבין לקוחות מניב פרי:

 

משרד החקלאות

חברת גרנות

חברת מהדרין

משקי חבל עזה

אוניברסיטת תל אביב

פרי שומרון

משתלות יצרניות

קיבוצים

מושבים

לקוחות פרטיים.