מושגים בהרכבה

מושגים בהרכבת עצי פרי

כנה

זן של אותו עץ פרי שמצטיין בתכונות של מערכת השורשים, על הכנה יורכב הרוכב,

הכנה מהווה את בסיס העץ.

רוכב

זן של אותו עץ פרי שמצטיין בתכונות של פרי למאכל, הרוכב יורכב על הכנה, הרוכב

מהווה את כלל העץ למעט מערכת השורשים (כנה).

רב בוסתן

על כנה אחת מורכבים סוגים שונים של רוכבים.

זן

תת-מין, אוכלוסייה של פרטים בני אותה משפחה הנבדלים בתכונותיהם.  

חניטה

המעבר משלב הפרח לשלב הפרי.

לבלוב

העץ מצמיח פרחים או עלים.

צימוח

גידול, התארכות והתעבות ענפי העץ. 

עצה

רקמה בצמח האחראית על הובלת מים ומינרליים לכלל העץ ממערכת השורשים.

שיפה

רקמה בצמח האחראית על הובלת סוכרים הנוצרים במהלך תהליך הפוטוסינתיזה

לכלל העץ.  

קאלוס

רקמה בצמח הנוצרת בזמן הגלדה כתוצאה מפציעה ומגינה על אזור הפציעה.

קמביום

תאים עובריים בטבעת פנים הגזע שמהווים חלק מתהליך התפתחות העץ.

יש לך משהו להגיד? קדימה, להשאיר תגובה!

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>