Tagged with " הרכבות"

ראיון בנושא הרכבת עצי פרי בתוכנית הבוקר בגל"צ

ראיון בנושא הרכבת עצי פרי בתוכנית הבוקר בגל"צ

ראיון בנושא הרכבת עצי פרי בתוכנית הבוקר בגל"צ

18 לספט', 2012     אין תגובות
Read More
סלט פירות על עץ אחד

סלט פירות על עץ אחד

סלט פירות על עץ אחד

18 לספט', 2012     תגובה 1
Read More
כתבה מNRG

כתבה מNRG

כתבה מ NRG

18 לספט', 2012     אין תגובות
Read More
התוכנית של מתן הגנן – רקע להרכבת עצי פרי

התוכנית של מתן הגנן – רקע להרכבת עצי פרי

התוכנית של מתן הגנן - רקע להרכבת עצי פרי

18 לספט', 2012     אין תגובות
Read More
התוכנית של מתן הגנן – רקע הרכבת עצי פרי חלק שני

התוכנית של מתן הגנן – רקע הרכבת עצי פרי חלק שני

התוכנית של מתן הגנן - רקע הרכבת עצי פרי - חלק שני

18 לספט', 2012     אין תגובות
Read More
התוכנית של מתן הגנן – הרכבה על קנה צעירה

התוכנית של מתן הגנן – הרכבה על קנה צעירה

התוכנית של מתן הגנן - הרכבה על קנה צעירה .גלעד מסביר על הרכבה ומדגים.

18 לספט', 2012     אין תגובות
Read More